Qui som

Solucions tècniques en Topografia

Estudi Tècnic SR a Roses, Girona és una petita empresa creada l'any 2000 amb l'objectiu d'oferir un servei flexible, adaptat a les necessitats de cada client, proporcionant solucions i assistència tècnica en el camp de la topografia a les múltiples necessitats que poden sorgir en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les administracions públiques i l'àmbit judicial.

Al llarg d'aquests anys hem realitzat una gran diversitat de treballs com aixecament de terrenys (de petites i grans extensions) tant rústics com urbans, aixecaments de l'estat actual de ports esportius, edificis, as-buil d'obres civils, replanteig d'obra civil i edificació com urbanitzacions, habitatges plurifamiliars, naus industrials etc, batimetries i aixecaments d'edificis singulars amb làser escàner 3D.

Hem treballat per empreses constructores, enginyers, arquitectes, geòlegs, advocats i particulars sempre amb la mateixa filosofia: adaptar-nos a les necessitats del client i buscar la millor solució tecnològica per a la realització de l'encàrrec.

En funció de les necessitats de l'encàrrec, de la precisió demanada pel client i del lloc d'actuació, hem fet servir diferents equips com poden ser l'Estació Total, el GPS de precisió centimètrica, el làser escàner per aixecaments en 3D, Sondes mono feix o multi feix en les batimetries, programes de fotogrametria per l'aixecament de façanes o elements singulars a partir de fotos, entre d'altres.